Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/56

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi perhehoitolain muuttamisesta (HE 86/2016 vp; EV 97/2016 vp)

HE 86/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Erkki Papunen, Lakimies, esittelijä p.029 5163298
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perhehoitolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen