Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp; EV 67/2016 vp)

HE 71/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Pirjo Moilanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163183
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen