Ministerien sidonnaisuudet VNK/2016/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Risikko, Berner, Mykkänen)

VN 3/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Janne Kerkelä, Osastopäällikkö p.+35 8295160381
Asia
Perustuslain 63 §:ssä tarkoitettujen sidonnaisuuksien osalta ministereiden Risikko ja Mykkänen selvitykset sekä ministeri Bernerin ilmoittamat muutokset aiempaan selvitykseensä
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen