Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Risikko, Berner, Mykkänen)

VN 3/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Janne Kerkelä, Osastopäällikkö p.+35 8295160381

Asia
Perustuslain 63 §:ssä tarkoitettujen sidonnaisuuksien osalta ministereiden Risikko ja Mykkänen selvitykset sekä ministeri Bernerin ilmoittamat muutokset aiempaan selvitykseensä

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.