Ministerien sidonnaisuudet VNK/2016/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Risikko, Berner, Mykkänen)

VN 3/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Janne Kerkelä, Osastopäällikkö p.+35 8295160381
Asia
Perustuslain 63 §:ssä tarkoitettujen sidonnaisuuksien osalta ministereiden Risikko ja Mykkänen selvitykset sekä ministeri Bernerin ilmoittamat muutokset aiempaan selvitykseensä
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.