Valtioneuvoston asetus YM/2016/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Ville Koponen, Hallitussihteeri p.+35 8295250132
Asia
Asetuksella säädettäisiin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoon hyväksyttävien 10 vuoden korkotukilainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista. Asetus annettaisiin vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) nojalla ja se vastaisi sisällöltään asetusluonnosta, joka on ollut liitteenä edellä mainittua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 76/2016 vp; EV 81/2016 vp). Asetuksessa säädettäisiin muun muassa korkotukilainojen yleisistä ehdoista, korkotuen määrästä ja maksuajasta, asukkaiden valintaan asetettavasta tulorajasta, vuokraan sisällytettävästä kohtuullisesta korjauksiin varautumisesta, vuokrantarkistuksissa käytettävästä indeksistä sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja tuotontuloutuksen enimmäismäärästä. Asetus tulisi voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Lyhytaikaisista korkotukilainoista ei aiheutuisi valtiolle käytännössä korkotukimenoja nykyisellä korkotasolla, jos korkotukilainojen omavastuukorko olisi ehdotettu 2,5 prosenttia. Jos yleinen korkotaso olisi neljä prosenttia, muodostuisi valtiolle 1 000 asunnon rakentamisesta 10 vuoden korkotuen maksuajalta noin 17,7 miljoonan euron nimellinen kokonaiskustannus. Viiden ensimmäisen vuoden osalta nimellinen korkotukikustannus olisi noin 9,1 miljoonaa euroa. Korkotukilainoituksen hyväksymisvaltuus päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen