Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

VN 4/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Asia
Ministeri Risikon ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.