Viran täyttäminen OM/2016/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Vaasan hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Ulla Maija Hakomäki, hovioikeudenneuvos Pasi Antero Vihla ja hovioikeudenneuvos Ulla-Maj Leppäkorpi Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Petri Erkki Olavi Forma, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Arto Elias Hietaniemi ja hallinto-oikeustuomari Outi Kristiina Kerttula Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Helena Orvokki Karlsson
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Ulla Maija Hakomäen 1.9.2016 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Pasi Antero Vihlan 1.10.2016 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Ulla-Maj Leppäkorven 1.10.2016 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Petri Erkki Olavi Forman 1.9.2016 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, esittelijäneuvos Arto Elias Hietaniemen 1.10.2016 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Outi Kristiina Kerttulan 1.10.2016 lukien, markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattilan 1.9.2016 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, asessori Helena Orvokki Karlssonin 1.9.2016 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.