Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 25.8.2016 12.10

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 46/2016 vp; EV 98/2016 vp)

HE 46/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Aki Kallio, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530477

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.