Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2016/18

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 42/2016 vp; EV 89/2016 vp)

HE 42/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488312
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen