Valtioneuvoston asetus UM/2016/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmas lisäpöytäkirja ja laki mainitun lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäpöytäkirjan 17 artikla mahdollistaa sopimukseen liittymisen. Määräyksen mukaan liittyminen tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivänä. Suomi talletti liittymiskirjan 4.8.2016, jolloin lisäpöytäkirja tuli voimaan Suomen osalta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.8.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen