Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2016/94

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi:

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2016 vp)
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio