Hallituksen esitys SM/2016/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 133/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Mirkka Mykkänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488618
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia lisäämällä siihen säännökset asumisvelvollisuutta ja lapsen asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista. Esityksen tavoitteena on kehittää kansainvälistä suojelua hakeviin kohdistettavia turvaamistoimia turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamisen varmistamiseksi sekä säilöön ottamisen vähentämiseksi. Turvapaikkamenettelyn sujuvuutta edesauttavilla ehdotuksilla varaudutaan myös mahdolliseen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Asumisvelvollisuuden määräämisellä edesautetaan sujuvaa turvapaikkamenettelyä ja maasta poistamista. Lapsen asumisvelvollisuus säilöönoton vaihtoehtona vähentää lasten säilöön ottamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen