Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen UM/2016/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413
Asia
Oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri Heli Honkapää ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2016-31.7.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri Heli Honkapään ajaksi 1.10.2016-31.7.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.