Valtioneuvoston asetus MMM/2016/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n 1 momentin muuttaminen siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea korotettaisiin 0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.9.2016
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 40/2016 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2016 osoitettu varat yhteensä 321,7 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perusteella vuonna 2016 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30,00 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen