Hallituksen esitys VM/2016/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 202/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Turkmenistanin kanssa Ašgabatissa 12 päivänä joulukuuta 2015 tehty verosopimus. Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen