Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/59

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 98/2016 vp; EV 112/2016 vp )

HE 98/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Terhi Tulkki, Hallitussihteeri p.029 5163229
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja lain tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen