Viran täyttäminen OM/2016/123

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Oikeusministeriö

1) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Kari Matti Lahdenperä Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ympäristölakimies Ritva Mirjami Schiestl Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen Virkaa 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Matti Juhani Himanen Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Virpi Hillevi Vuorinen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sanna Elisabeth Niinistö
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Kari Matti Lahdenperän 1.1.2017 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, ympäristölakimies Ritva Mirjami Schiestlin 1.1.2017 lukien, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylösen 1.1.2017 lukien, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Matti Juhani Himasen 1.12.2016 lukien ja Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, viskaali Virpi Hillevi Vuorisen 1.1.2017 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Sanna Elisabeth Niinistön 1.1.2017 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.