Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2016/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 93/2016 vp; EV 123/2016 vp)

HE 93/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, lain pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja lain poliisilain 5 luvun muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen