Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2016/55

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Puolustusministeriö

Amiraalin ja kenraalin virkaan nimittämisiä sekä tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Hannu Antikainen, Hallintojohtaja p.029 5140500
Asia
a) merivoimien komentajan, kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen nimittäminen amiraalin virkaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi b) maavoimien operaatiopäällikön, prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon määrääminen Maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2017 lukien c) Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallion määrääminen maavoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2017 lukien d) eversti Pasi Tapio Välimäen nimittäminen kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 lukien ja hänen määrääminen Karjalan prikaatin komentajaksi 1.1.2017 lukien
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää merivoimien komentajan, kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen amiraalin virkaan 1.1.2017-31.12.2018 väliseksi ajaksi, määrää maavoimien operaatiopäällikön, prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon Maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2017 lukien, määrää Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallion maavoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2017 lukien ja nimittää eversti Pasi Tapio Välimäen kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 lukien ja määrää hänet Karjalan prikaatin komentajaksi 1.1.2017 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.