Neuvottelukunnan asettaminen LVM/2016/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.12.2016 - 30.11.2019

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jari Gröhn, Liikenneneuvos p.029 5342501
Asia
Puheenjohtaja Yksikön johtaja, Ari-Pekka Manninen liikenne- ja viestintäministeriö Jäsenet: varapuheenjohtaja Liikenneneuvos, Jari Gröhn liikenne- ja viestintäministeriö Ylitarkastaja, Eeva Ovaska liikenne- ja viestintäministeriö Yksikön johtaja, Heikki Välivehmas puolustusministeriö Vanhempi osastoesiupseeri, Iiro Penttilä puolustusministeriö Ilmailujohtaja, Pekka Henttu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Johtava asiantuntija, Kari Siekkinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Erityisasiantuntija, Kai Väisänen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Johtaja, Jussi Kaurola Ilmatieteen laitos Ryhmäpäällikkö, Kari Österberg Ilmatieteen laitos Riskienhallintajohtaja, Juha-Pekka Pystynen Finavia Oyj Liiketoimintajohtaja, Raine Luojus Finavia Oyj Everstiluutnantti, Tommi Keränen Pääesikunta Majuri, Petri Landkammer Pääesikunta Ilmatilanhallintajohtaja, everstiluutnantti, Henrik Elo Ilmavoimien esikunta Ilmatilanhallintaryhmän johtaja, majuri, Oskari Suurpalo Ilmavoimien esikunta Päällikkö, insinöörieversti, Kimmo Nortaja Sotilasilmailun viranomaisyksikkö Lentotoimintapäällikkö, everstiluutnantti, Markku Suomela Sotilasilmailun viranomaisyksikkö .
Esitys
Valtioneuvosto asettaa ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan toimikaudelle 1.12.2016 - 30.11.2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio