Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/118

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 199/2016 vp; EV 135/2016 vp)

HE 199/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Pekka Humalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163193
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen