Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2016/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Seurantakomitean asettaminen Suomen takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Jyrki Orpana, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295060133
Asia
Euroopan komissio hyväksyi 26.5.2016 Suomen takausohjelman kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Takausohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion vastinrahoituksen tuella toteutettava ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille pk-yrityksille 400 miljoonaa euroa uutta rahoitusta. Suomen hallitus teki 14.9.2016 ohjelman täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission kanssa. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Euroopan investointirahasto. Euroopan investointirahasto julkaisi 15.9.2016 julkisen avoimen pyynnön, jossa pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä pyydetään osallistumaan hakuun. Haku on avoinna 31. maaliskuuta 2017 saakka. Takausohjelman rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 50 %. Suomen takausohjelmaa toteutetaan koko Suomessa, pl. Ahvenanmaan maakunta. Ohjelma kuuluu EU:n pk-yritysaloitteeseen ja sitä rahoitetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) rahoituksella. ERI-rahoitusta ohjaavan yleisasetuksen (1303/2013) mukaisesti ohjelmalle on asetettava kansallinen seurantakomitea. Asetuksen mukaan yksi seurantakomitea voi toimia yhden tai useamman rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteana. Valtioneuvosto on asettanut 8.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean. Olisi tarkoituksenmukaista, että sama seurantakomitea voisi toimia seurantakomiteana myös Suomen takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Seurantakomitean tämänhetkinen kokoonpano on esitetty muistiossa (liite 1).
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea toimii seurantakomiteana myös Suomen takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi ohjelman sulkemiseen saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio