Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen UM/2016/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413
Asia
Ylitarkastaja Antti Haukioja on toiminut ulkoasiainministeriön palveluksessa vuodesta 2004 ensin hallinnollisen osaston toimistopalvelujen yksikön päällikkönä ja 1.1.2016 lukien hallintopalvelujen kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön toimialajohtajana. Johtamansa yksikön toimialaan kuuluu mm. ulkoasiainministeriön ulkomailla hallinnoimien kiinteistöjen, toimitilojen, edustuston päällikön virka-asuntojen sekä muiden tilojen ostaminen, vuokraus, kiinteistöjen myynnit ja ostot, hankkeiden kustannusarvioiden hyväksymiset sekä ulkomaanedustuksen kiinteistöjen ja tilojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Näihin tehtäviin liittyy asioiden esittelyä valtioneuvostossa. Ylitarkastaja Haukioja on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa, joten hänellä on siten VNOS:n 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Hän on hankkinut työkokemuksensa kautta hallinto- ja valtiosääntöoikeuden perustiedot ja on myös suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin vuonna 2016.
Esitys
Valtioneuvosto määrää ylitarkastaja Antti Haukiojan valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen