Valtioneuvoston asetus STM/2016/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Erkki Papunen, Hallitussihteeri p.029 5163298
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus olisi asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta vuonna 2016. Määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä nousisi 540 eurosta 590 euroon avustuksen saajaa kohti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavaa rintama-avustusta varten on varattu 50 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.54.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen