Viran täyttäminen OM/2016/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden kahdeksan määräaikaisen oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sami Manninen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150318
Asia
Korkein hallinto-oikeus esittää, että määräaikaisiksi oikeusneuvoksiksi nimitetään 1) määräaikainen hallintoneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander 2) määräaikainen hallintoneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT Mikko Ilari Puumalainen 3) määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos, OTK, OTL, OTT, VT Anne Johanna Nenonen 4) määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski 5) määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala 6) määräaikainen hallintoneuvos, neuvotteleva virkamies, OTK, OTL, OTT, VT Timo Tuomas Kuokkanen 7) määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Leila Elina Lindroos 8) hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari kaikki ajalle 1.1.−30.6.2017
Esitys
Valtioneuvosto päättää esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden kahdeksaan määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen hallintoneuvoksen, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helanderin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT Mikko Ilari Puumalaisen ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, esittelijäneuvos, OTK, OTL, OTT, VT Anne Johanna Nenosen ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikosken ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkalan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, neuvotteleva virkamies, OTK, OTL, OTT, VT Timo Tuomas Kuokkasen ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Leila Elina Lindroosin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017 ja hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaaren ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.