Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi - tiedosta liikenneturvallisuutta

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Leif Beilinson, Liikenneneuvos p.029 5342572

Asia
Periaatepäätöksessä määritellään valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskeva visio ja tavoitteet sekä niitä toteuttavat valtioneuvoston toimenpiteet sekä niiden seuranta. Periaatepäätöksellä varmistetaan, että liikenneturvallisuus paranee niin kuljettajien, ajoneuvojen kuin väylienkin osalta. Lisäksi periaatepäätös parantaa valmiutta liikenteen turvalliseen automatisaatioon. Periaatepäätöksen visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Periaatepäätöksen toteutumista seurataan valvomalla hankkeiden etenemistä. Periaatepäätöksen vaikuttavuutta seurataan periaatepäätöksessä määritellyillä mittareilla.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi

Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa. Toimenpiteillä pyritään vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää sekä niistä aiheutuvia henkilövahinkoja ja taloudellisia vahinkoja.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.