Valtioneuvoston asetus OM/2016/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150266
Asia
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (851/2016) ja muut kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Asetuksilla on tarpeen säätää asuntoluottoja tarjoavien luotonantajien tiedonantovelvoitteiden täyttämiseksi käyttöön otettavasta vakiotietolomakkeesta ja muista tiedonantovelvoitteisiin liittyvistä yksityiskohdista (asetus 1) sekä luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa (asetus 2). Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan yhtä aikaa lakimuutosten kanssa 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun asetuksen muuttamisesta ja asetuksen luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen