Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2016/176

« Raha-asiainvaliokunta 8.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2017

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242
Asia
Asetuksella säädettäisiin turkistuottajan vuosiloman enimmäismääräksi 18 päivää ja lisävapaan enimmäismääräksi 120 tuntia vuonna 2017. Enimmäismäärät säilyisivät samansuuruisina kuin ne olivat vuonna 2016. Asetus tulisi voimaan 1.1.2017.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET:Valtion vuoden 2017 talousarvion momentille 33.80.41 (valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin) on varattu 2 550 000 euron suuruinen kahden vuoden siirtomääräraha. Tämän lisäksi vuoden 2016 määrärahasta on siirtymässä vuodelle 2017 käytettäväksi arviolta 1 625 534 euroa. Vuonna 2017 käytettävissä oleva määräraha on siten yhteensä 4 175 534 euroa. Arvio turkistuottajien lomituspalveluiden kustannuksista vuonna 2017 on 2 760 018 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta