Valtioneuvoston asetus TEM/2016/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista 2) Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tomi Lounema, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062697
Asia
Valtioneuvoston asetuksella ei-automaattisista vaaoista pantaisiin täytäntöön muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, jäljempänä vaakadirektiivi. Valtioneuvoston asetuksella mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista pantaisiin täytäntöön mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, jäljempänä mittauslaitedirektiivi. Valtioneuvoston asetuksilla on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä vaakojen ja mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä ja merkinnöistä. Koska direktiivien liitteet sisältävät runsaasti yksityiskohtaisia, osin varsin teknisiä vaatimuksia muun muassa olennaisista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, niin valtioneuvoston asetuksissa on tarkoitus viitata vaatimusten osalta direktiivien liitteisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ei-automaattisista vaaoista ja asetuksen mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista
Vaikutukset
Asetusehdotuksilla ei ole merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaan nykytilanteeseen verrattuna. Säännökset perustuvat vaakadirektiivin ja mittauslaitedirektiiviin ja täydentävät direktiivien teknisten liitteiden toimeenpanoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen