Valtioneuvoston asetus TEM/2016/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Pauliina Kanerva, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295060160
Asia
Esitetään annettavaksi uusi asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. Asetuksella tarkennetaan räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain säännöksiä, jotka perustuvat siviiliräjähdedirektiiviin ja täydentävät siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan direktiivin sekä komission räjähteiden tunnistamisjärjestelmää koskevien direktiivien täytäntöönpanoa. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä räjähteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista, EU-vaatimustenmukaisuusvaatimuksesta sekä räjähteen merkinnöille ja ohjeille asetettavista vaatimuksista sekä räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän vaatimuksista. Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta (1384/1994). Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 tammikuuta 2017 yhtä aikaa räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun (1140/2016) lain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei lisätä toiminnanharjoittajien nykyisiä velvoitteita, joten ehdotuksella ei käytännössä ole hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia yrityksille ja viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen