Valtioneuvoston asetus TEM/2016/181

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1. Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 2. Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 3. Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 4. Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tomi Lounema, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062697
Asia
Esitetään annettavaksi neljä uutta asetusta sähköturvallisuuslain nojalla. Asetukset ovat sisällöltään pääosin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, eikä niillä lisättäisi talouden toimijoiden nykyisiä velvollisuuksia. Asetuksella sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja sähkölaitteiden turvallisuudesta täydennettäisiin Euroopan unionin EMC-direktiivin ja pienjännitedirektiivin täytäntöönpanoa. Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan samanaikaisesti sähköturvallisuuslain kanssa 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sähkölaitteistoista, asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä, asetuksen sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja asetuksen sähkölaitteiden turvallisuudesta
Vaikutukset
Asetuksilla ei ole hallinnollisia eikä taloudellisia vaikutuksia yrityksille tai viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen