Valtioneuvoston asetus TEM/2016/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tomi Lounema, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062697
Asia
Asetusehdotuksella esitetään annettavaksi uusi asetus hissien turvallisuudesta. Asetuksella on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä hissidirektiivin täytäntöönpanoa täydentäen sekä kahdesta kansallisesti säädettävästä asiasta, jotka koskevat hissipätevyyteen soveltuvien tutkintojen oppisisältöä ja hissiin tehdyn merkittävän muutostyön tarkastamista. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2017 yhtä aikaa hissiturvallisuuslain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hissien turvallisuudesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksessa ei ole muutoksia hissien teknisiin ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin eikä sillä lisätä toiminnanharjoittajien nykyisiä velvoitteita. Asetusehdotuksella ei olisi hallinnollisia eikä taloudellisia vaikutuksia yrityksille tai viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen