Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä

Ministeri
Juha Rehula

Esittelijä
Kristiina Mukala, Lääkintöneuvos p.029 5163325

Asia
Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä –kehittämis-linjaukset antavat kehyksen ja suunnan pitkällä ajanjaksolla toteutettaville toimenpiteille. Linjauksissa on huomioitu työelämän ja työn muuttuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistus, kuntoutusuudistus ja olemassa oleva lainsäädäntö. Linjaukset kytkeytyvät pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan ja sen kärkihankkeisiin Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen ja Osatyökykyisille tie työelämään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä

Vaikutukset
ORGANISAATIOON KOHDISTUVAT: Ei ole. TALOUDELLISET: Periaatepäätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.