CEF tukihakemukset 2016 LVM/2017/10

« Raha-asiainvaliokunta 26.1.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (monivuotinen tukiohjelma).

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Lassi Hilska, Liikenneneuvos, johtava asiantuntija p.029 5342497
Asia
Suomen valtio hakee CEF -tukea yhteensä noin 1,338 milj. euroa vuoden 2016 monivuotisen tuen ohjelmasta. Kyse on Helsingin kaupunkisolmukohdan liikenteen kehittämisestä osana Helsinki -Turku nopean ratayhteyden Espoo- Salo -osuuden yleissuunnitelmaa. Suomen valtio hakee myös tukea monikansallisissa konsortioissa 4,41 milj. euroa. Tukea hakee valtion lisäksi myös muiden toimijoiden hankkeet. Yhteenveto hankkeista on liitteenä 2.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tukea hankitaan valtion hankkeeseen. Helsinki - Turku nopean ratayhteyden suunnitteluun käytetään Suomen valtion vuoden 2017 talousarviossa myönnettyä 10 milj. euron perusväylänpidon rahoitusta. Suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 40 milj. euroa. Muilla hankkeella ei ole suoria vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio
  2. Yhteenveto