Määrärahan jako TEM/2017/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2017 valtion rahoitusosuuden jako ohjelmien hallintoviranomaisina toimivien maakuntien liittojen käytettäväksi

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Päätöksellä jaettaisiin päätösehdotuksessa mainituille ohjelmien hallintoviranomaisina toimiville maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 9 750 000 euroa käytettäväksi yllä mainittujen toimenpideohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää jakaa vuoden 2017 talousarvion valtion rahoitusosuuden varat ohjelmien hallintoviranomaisina toimivien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien toimeenpanoon (RV)
Vaikutukset
Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyötä toteuttavilla EU:n osarahoittamilla Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC -ohjelmilla vahvistetaan vakautta, talouskehitystä ja koheesiota Suomen ja Venäjän raja-alueilla ja niiden läheisyydessä. Ohjelmista rahoitetaan mm. yritystoiminnan kehittämishankkeita, ympäristöhankkeita ja liikennehankkeita. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2018-2020 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen