Valtioneuvoston selonteko VM/2017/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2017 10.30

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021

VNS 4/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen