Valtioneuvoston asetus LVM/2017/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Asetuksessa esitettäisiin vahvistettavaksi taksien enimmäiskuluttajahinnat vuodelle 2017. Taksihintoja esitettäisiin korotettaviksi keskimäärin 1,0 prosenttia. Hinnat ilmoitettaisiin edelleen ilman arvonlisäveroa. Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista (570/2016). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen