Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2017/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Juha Haataja, Opetusneuvos p.+35 8295330089
Asia
Digitaalisuuden edistäminen on pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman yksi keskeisistä tavoitteista. Hallituksen 24.9.2016 strategiaistunto linjasi: ”Uudet arkistoitavat aineistot arkistoidaan jatkossa vain sähköisenä. Laaditaan kevään 2017 aikana paperiarkistojen digitoinnin toimeenpanon aikataulu.” Periaatepäätös sisältää toimenpiteet Suomen julkishallinnon digitalisoinnin edistämiseksi ja asiakirjallisen aineiston saatavuuden ja käytettävyyden turvaamiseksi. Asiakirjallisten aineistojen sähköisellä arkistoinnilla ja digitoinnilla tavoitellaan niiden saatavuuden ja käytettävyyden olennaista parantumista sekä viranomaisten toiminnan tehostumista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä (RV)
Vaikutukset
Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Arkistolain 14 §:n 2 momentin mukaan asiakirjojen säilyttämisestä ennen siirtoa, siirtokuntoon saattamisesta ja arkistolaitokseen siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa siirtävä viranomainen. Säästöt tarkennetaan osana julkisen talouden suunnittelua sitten kun säästöt ovat todennettavissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen