Valtioneuvoston asetus LVM/2017/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien osien voimaansaattamisesta b) Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun voimaansaattamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Sarlin, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342052
Asia
Asetuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien osien voimaansaattamisesta saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78 -yleissopimus) liitteisiin liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavat osat. Asetuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen luvun XIV voimaansaattamisesta saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteen XIV luku, joka liittyy mainittuun säännöstöön. Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 5 päivänä toukokuuta 2017. Säännöstö ja SOLAS-yleissopimuksen XIV luku tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien osien voimaansaattamisesta ja asetuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen luvun XIV voimaansaattamisesta
Vaikutukset
Esitettävä säännöstö ja muutokset ovat jo tulleet kansainvälisesti voimaan. Suomalaiset alukset ovat noudattaneet sitä kansainvälisessä liikenteessä. Säännöstön ja muutosten voimaantulon Suomessa arvioidaan parantavan meriympäristön tilaa. Säännöstöllä ja muutoksella SOLAS-yleissopimukseen ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen