Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi metsästyslain muuttamisesta (HE 28/2017 vp; EV 72/2017 vp)

HE 28/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Sami Niemi, Neuvotteleva virkamies p.029 5162391

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsästyslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2017

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.