Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi postilain muuttamisesta ( HE 272/2016 vp; EV 74/2017 vp)

HE 272/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain postilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä syyskuuta 2017 ja lain 17 §:n tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen