Valtioneuvoston asetus LVM/2017/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576
Asia
Valtioneuvoston asetusta postin toimipisteiden sijoittamisesta ehdotetaan muutettavaksi siten, että tiukat toimipisteiden sijoittamisvaatimuksia koskevia kilometri- ja prosenttivaatimukset poistetaan. Palvelupisteet sijoitetaan jatkossakin nykyisten vaatimusten mukaisesti alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehtien siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa. Asetusluonnoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 15.9.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Palvelupisteiden sijoittaminen joustavammin, mutta samalla asiakastarpeiden mukaisesti, hyödyttäisi kuluttajia, koska palvelut voitaisiin tuoda joustavasti nykyistä paremmin kuluttajien hyödynnettäviksi. Mahdolliset sähköiset palvelut toisivat palvelut jopa nykyistä laajemmin kuluttajien käyttöön, mikä lisäisi postipalveluiden tarjontaa sekä vähentäisivät työntekijöiden kouluttamiseen käytettyjä kustannuksia. Asetusmuutos toisi yleispalvelun tarjoajalle säästöjä tiukkojen prosentti- ja kilometripohjaisten vaatimusten poistuessa. Tämä mahdollistaa palvelupisteiden joustavamman sijoittamisen eikä sido yleispalvelun tarjoajan toimintaa palvelupisteitä sijoitettaessa muiden palveluiden yhteyteen. Mahdollisesti joiden kuluttajien matka palvelupisteelle saattaisi asetusmuutoksen myötä jonkin verran pidentyä, kun tarkat prosentti- ja kilometripohjaiset säännökset muutettaisiin joustavampaan muotoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen