Valtioneuvoston päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma sisältää momentilta 23.01.22 (valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta, 10,5 milj. euroa, siirtomääräraha 3 vuotta) kustannettavat selvitys- ja tutkimusteemat, valmistelu- ja ohjausvastuut, sekä kustannusarviot. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja luoda perusta selvitys- ja tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksenteossa. Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu seuraavista osakokonaisuuksista ja niille valituista teemoista: 1) työllisyys ja kilpailukyky, 2) osaaminen ja koulutus, 3) hyvinvointi ja terveys, 4) biotalous ja puhtaat ratkaisut, 5) digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen, 6) reformit, 7) hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet 8) muut tietotarpeet. Teemoilla on kytkentä päätöksenteon tietotarpeisiin. Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa.

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2018

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.