Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2017/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Allekirjoitusvaltuudet eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC) liittymiseksi

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147
Asia
Kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle tai hänen estyneenä olleessaan ylijohtaja Tapio Kosuselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa kirje, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon EU-OPENSCREEN ERIC:iin. Suomen liittymisen ehdoksi asetetaan, että Suomen jäsenmaksuosuus ensimmäisen viiden vuoden aikana on korkeintaan 100 000 euroa vuodessa.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tapio Kosusen allekirjoittamaan kirjeen, jolla Suomi liittyy jäseneksi eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen