Valtioneuvoston asetus VM/2017/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Henna Ritari, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5530591
Asia
Ennakkoperintäasetuksessa ehdotetaan säädettäväksi verovuoden jälkeen kannettavan ennakon eräpäivästä. Lisäksi eräpäivän määräytymistä koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että ennakon eräpäivä olisi aina pankkipäivä. Myös verovelvollisen selvitysvelvollisuutta koskevan säännöksen sanamuotoa tarkennettaisiin. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017. Ennakon eräpäivää koskevaa säännöstä sovellettaisiin yhteisöltä ja yhteisetuudelta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muulta verovelvolliselta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään 1 päivänä marraskuuta 2018 tai sen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä toteutettaisiin 1 päivänä marraskuuta 2017 voimaantulevien ennakkoperintälain muutosten edellyttämät muutokset ennakkoperintäasetukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen