Valtioneuvoston asetus UM/2017/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehty yhteistyöpöytäkirja. Samalla asetuksella säädettäisiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 4 §:n 2 momentin mukaisesti voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (411/2012) soveltumisesta yhteistyöpöytäkirjaan. Yhteistyöpöytäkirja on voimassa 1 päivänä huhtikuuta 2017. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen