Valtioneuvoston periaatepäätös PLM/2017/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Vesa Valtonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700
Asia
Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin perustuva periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulmasta. Strategian pohjana on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
Vaikutukset
Yhteiskunnan turvallisuusstrategialla yhtenäistetään varautumista koskevia toimintamalleja kaikilla tasoilla. Periaatepäätöksellä päivitetään periaatepäätöksenä hyväksytty yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010. TALOUDELLISET: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ei aiheuta valtion menojen lisäystä. Periaatepäätöksen edellyttämään kehittämiseen liittyvät päätökset tehdään määrärahakehyksistä, budjetista ja säädösmuutoksista päätettäessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen