Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2017/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Strategia kattaa Suomen Itämeri-politiikan strategiset painopisteet. Sillä määritellään, mihin suuntaan Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää kansainvälisesti, EU-politiikassa, alueellisessa yhteistyössä sekä omilla linjauksillaan ja toimillaan. Strategian vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara. Itämeren alue kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää resurssejaan toimien kestävän kehityksen edelläkävijänä. Itämeren alue on vakaa ja turvallinen. Suomi toimii aktiivisesti, jotta Itämeren alue on maailmanlaajuisesti edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa; verkottunut, innovatiivinen, kilpailukykyinen, uuden teknologian hyödyntämisen kärjessä sekä malliratkaisujen tuottaja turvalliseen ja puhtaaseen merenkulkuun, meriteollisuuteen ja merellisen ympäristön kestävään käyttöön.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen Itämeren alueen strategiasta
Vaikutukset
Suomen Itämeren alueen strategia toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten puitteissa ja valtion talousarvioiden puitteissa. Kaikkia strategian tavoitteita ei saavuteta eikä toimenpiteitä voida toteuttaa vaalikaudella 2015 - 2019. Valtioneuvoston kanslian asettama Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä seuraa yhdessä eri vastuuministeriöiden kanssa strategian toimeenpanoa ja toteuttamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen