Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 83/2017 vp; EV 94/2017 vp)

HE 83/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Jenni Rantio, Neuvotteleva virkamies p.029 5342003

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2017

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.