Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2017/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä kehitetään maaseudun digitaalisia palveluja ja edistetään kokeiluja. Digitaalisten ja alueiden paikalliset erityispiirteet huomioivien ratkaisujen avulla on mahdollista turvata maaseudun kansalaisten ja yritysten toimintaolosuhteet sekä luoda uutta elinvoimaa ja kasvun eväitä maaseutualueiden elinkeinoelämälle ja siten koko Suomelle. Periaatepäätöksen toimenpiteillä kehitetään alueellisesti kattavia tietoliikenneyhteyksiä ja saavutettavia sähköisiä palveluita sekä niiden käyttöedellytyksiä, järkevöitetään kuljetuksia ja luodaan edellytyksiä maaseudun uusille liikkumispalveluille, edistetään etäyhteyksien hyödyntämistä sekä tuetaan maaseudun digitaalisen liiketoiminnan edellytyksiä. Periaatepäätöksen aikajänne on hallituskautta pidempi, mutta linjaukset tukevat hallitusohjelman toteuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen maaseudun digitalisaation edistämiseksi
Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimia toteutetaan valtion budjettiraamien ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa, mikä voi tarkoittaa toimenpiteiden priorisointia ja resurssien suuntaamista. Toimenpiteitä edistetään myös EU-ohjelmien rahoituksella. Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen