Ulkoasiainministeriön päätös

« Raha-asiainvaliokunta 16.11.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Suomen tuki Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund, GCF), toinen tukiosuus vuosien 2015-2020 tuesta

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Johanna Karanko, Lähetystöneuvos p.029 5350712

Asia
Esitetään, että Suomi sitoisi sopimusvaltuuksin Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) ensimmäiseen vapaaehtoiseen rahoituskierrokseen 45,3 miljoona euroa maksettavaksi vuosien 2019-2020 aikana. Kööpenhaminan ilmastokokouksen sitoumuksessa vuonna 2009 sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnin ilmastokokouksessa vuonna 2010. Rahasto on vuoden 1992 ilmastonmuutospuitesopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (Global Environment Facility, GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia. Lisäksi se tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. Rahaston johtokunta käynnisti loppukeväästä 2014 rahoituksen mobilisointiprosessin (Initial Resource Mobilization, IRM), joka on avoin kaikille kiinnostuneille rahoittajille. Prosessin tavoitteena on turvata rahaston rahoitus vuosille 2015-20. Yhteensä rahoituslupauksia annettiin Berliinissä marraskuussa 2014 pidetyssä IRM -rahoituslupauskonferenssissa USD 9,3 miljardin arvosta. Tämän jälkeen ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Limassa joulukuussa 2014 tehtiin vielä lisää rahoituslupauksia, joiden myötä tukisumma nousi yli USD 10 miljardiin. Suomi totesi Berliinin kokouksessa kokonaistukitavoitteekseen 80 miljoonaa euroa, tästä maksettiin 34,7 miljoonaa euroa vuonna 2015. Loppuosa eli 45,3 miljoonaa euroa esitetään sidottavaksi nyt sopimusvaltuuksin. Maksut kohdentuvat vuosille 2019 (22,15 milj. euroa) ja 2020 (23,15 milj. euroa).

Esitys
Puollettaneen

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tarkoitukseen käytetään vuoden 2017 valtuuksia yhteensä 45,3 miljoonaa euroa momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelmakohdalta 1 (Monenkeskinen kehitysyhteistyö).

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.